Úvod :
Artemia salina / žábronožka solná / je malý korýšek , jehož vajíčka se sbírají na pobřeží slaných jezer a moří. Samozřejmě existuje i celá řada sladkovodních druhů , ale jejich používání v akvaristice je zanedbatelné. Vajíčka žábronožky jsou schopná dalšího vývoje jen pokud stráví nějaký čas v suchém prostředí. Pokud jsou řádně vysušena , po expozici i nepatrnou vlhkosti nastartuje další vývoj a pokud jsou podmínky dobré , líhnou se nauplia žábronožek. Další informace najdete např. zde AKVARISTIKA: Potrava pro .... Informace o žábronožce , pocházející z Číny jsou zde

Několik doporučení :

  • Pokud kupujete žábronožku poprvé , je dobré kontaktovat někoho , kdo má vyzkoušený produkt a firmu , která ho dodává. V době internetu to není problém , navštivte některé akvaristické fórum např. Krmení ryb a najdete řadu dalších.
  • Preferujeme žábronožku z podzimní sklizně , většinou její líhnivost vydrží podstatně delší dobu. Vakuované balení je také zárukou lepší kvality.
  • Způsob skladování je velmi důležitý , podstatně více vadí teplo než chlad. Teplota vhodného skladování je vždy uvedena na obalu. Po otevření obalu musíme zajistit uložení v naprosto suchém prostředí , jinak se líhnivost radikálně sníží! Nesmíme zapomenout , že i první otevření obalu může mít neblahé důsledky. Po narušení vaakua se může do otevřené plechovky dostat vlhkost z okolního prostředí. Neotvíráme tedy obal v " pěstírně ".
  • Některé druhy potěrů potřebují jemnější potravu , jinak se radikálně " rozrůstají " , větší jedinci pak ubírají potravu těm menším a peníze , které ušetříme nákupem levnější / a tedy hrubší žábronožky / jsou mnohonásobně překonány na ztrátách na odchovaných rybách.