Jak líhnout :
Při líhnutí žábronožky se snažíme pokud možno dodržet parametry vody a teplotu v rozmezí uvedeném v návodu. Často však návod od výrobce chybí a je nahrazen náhradním návodem od dovozce. Tím je sice splněna litera zákona , ale praktický význam těchto náhradních návodů bývá sporadický. je zajímavé , že u kvalitní sklizně žábronožky nejsou podmínky líhnutí nikterak kritické. Pokud je kvalita sklizně horší , musíme experimentovat a to často i u vyzkoušených dodavatelských firem. Zkušení akvaristé tvrdí , že pokud je mizerný rok , jsou potíže při líhnutí u drahých i levných vajíček žábronožky. Další informace najdete např. zde AKVARISTIKA: Potrava pro ....

Několik doporučení :

  • Snažíme se dodržet chemické i fysikální parametry vody na líhnutí uvedené v návodu.Navštivte některé akvaristické fórum např. Krmení ryb nebo některé jiné a čerpejte z ověřených zkušeností.
  • Pokud musíme začít hledat optimální podmínky na líhnutí , začínáme zhruba dávkou 1 až 2 polévkové lžíce soli na 1 až 1,5 l vody. Teplotu udržujeme někde v rozmezí 25 až 29 °C . Ve starší akvaristické literatuře je obrovské množství návodů a informací , nebyl zdaleka tak široký výběr žábronožky , takže se experimentovalo .
  • Podstatný je způsob vzduchování . Voda v nádobě musí být v pohybu v celém prostoru . Tam , kde se vytvoří místo bez proudění dojde k usazování vajíček žábronožky a jejich vývoj se zastaví . Nevhodným vzduchováním a nevhodným tvarem nádoby můžeme silně ovlivnit výsledek.
  • Snažíme se nastavit podmínky líhnutí tak , aby se nauplia líhla co možná nejdříve . Omezíme tak vývoj nálevníků , jejichž nadměrné množství likviduje potěr .
  • Někteří akvaristé zvyšejí dávku kuchyňské soli tak , že nauplia rostou pomaleji a mají tak zdroj drobnější potravy . Toto je třeba vyzkoušet , u žábronožky z některých zdrojú nelze tuto " fintu " použít.